Hondenbewaking

De combinatie beveiliger en getrainde hond geeft extra overwicht en dat kan in bepaalde situaties net het verschil maken.

Lees meer over hondensurveillance

Beveiliging van bedrijventerreinen

Een van onze specialismen is de beveiliging van bedrijventerreinen. Vaak gebeurt dat in opdracht van overnemersverenigingen en -stichtingen die speciaal voor dat doel zijn opgericht.

Lees verder

Samen werken aan veiligheid

Met name in de regio Helmond werkt Klaassen Total Security nauw samen met zusterbedrijf Animale beveiliging. Samen zorgt deze groep voor optimale beveiliging in alle disciplines.

Direct contact over uw veiligheid?

Wij staan dag en nacht paraat om uw veiligheid te waarborgen. Daarom kunt u 24/7 een beroep op ons doen. Zoek contact met Nico Klaassen voor een goed gesprek over de beveiliging van uw mensen, middelen en eigendommen.