ISO 9001 en EN 50518-certificering Klaassen Total Security

Naast de ISO 9001-certificering die eerder in 2022 aan Klaassen Total Security al was toegekend is de audit door Kiwa op de norm EN 50518 ook met goed resultaat in december 2022 doorlopen. De Video Toezicht Centrale is verplicht aan de eisen van de wet te voldoen. Nico Klaassen, directeur van Klaassen Total Security is er trots op, dat zijn bedrijf dit jaar opnieuw van de certificeringen werden voorzien.

Om de klanten van Klaassen Total Security optimale beveiliging te kunnen bieden is het belangrijk om de certificering te continueren. ISO 9001-certificering helpt de organisatie om de processen te beheersen en te verbeteren. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat een bedrijf met dit certificaat alle processen op orde heeft en hierdoor een kwalitatieve dienstverlening kan bieden. Een bedrijf met het ISO 9001-certificaat wordt jaarlijks onderworpen aan strenge controles en audits.  

EN 50518 certificering Monitoring en Alarm Ontvangstcentrales

Vanuit de Europese Unie is de wens geuit dat alle alarm afhandelingsprocessen worden uitgevoerd door alarmcentrales die zijn gecertificeerd op basis van de EN 50518-norm. Deze Europese norm EN 50518 Monitoring en Alarm ontvangstcentrales beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen om operationeel te functioneren. Klaassen Total Security is er trots op dat zij via deze norm werken en hiervoor opnieuw de certificering toegekend kregen. Kiwa-certificering wordt door overheidsinstanties erkend als betrouwbaar en als bewijs dat het bedrijf aan de Europese wet- en regelgeving voldoet.